Unsere Kooperationspartner

 

tuhh

 

 z werkstatt

 

 MIT

 

 vorwerk stiftung 

 

SPK

 

logo dpjw

 

bossard logo2010

 

sor-smc

 

 

Deutschland klein grossbritannien klein frankreich klein polen klein spanien klein ungarn klein

luftbild

A Tostedti Gimnázium (é.sz. 53°17'/k.h. 9°43') Niedersachsen tartományban a milliós nagyvárostól, Hamburgtól délnyugatra Tostedt kistérségben található. A több mint 25000 lakost számláló településcsoport 9 tagközségbol áll. Tostedt településnek kb. 13500 lakosa van. A gimnázium a szomszédos középiskolákkal (Haupt- Realschule*) együtt a település határán épült, fekvésének és építészeti kialakításának köszönhetoen kellemes, családias környezetet teremt a tanuláshoz. Az iskolát 1982-ben alapították, az elso végzosök 1987-ben érettségiztek. A fo épületegyüttes mellett - ahol az 5-10. osztályok, valamint néhány szaktanterem kapott helyet - 3 percnyi sétára található az úgynevezett "Felsos centrum", ahol a 11-12. osztályosok legtöbb órája van. A sportoláshoz két tornacsarnok és egy nagy sportpálya áll a diákok rendelkezésére.

 

 

foto2

 A tanórákon kívül az iskola többek között szakköröket, projekteket, A tanórákon kívül az iskola többek között szakköröket, projekteket, üzemi gyakorlatokat, cserediák-programokat, tanulmányi és osztálykirándulásokat, valamint felzárkóztató órákat kínál a tanulók számára. Már hagyománynak számítanak a különféle rendezvények - mint a nyári és karácsonyi koncertek -, a diákszínpad, az iskolaújság, továbbá a diákok országos versenyeken (pl.idegen nyelv, sport, földrajz) való részvétele.* Gymnasium, Realschule, Hauptschule: az ált. iskola 4. osztálya után választható iskolatípusok

A Tostedti Gimnázium felépítése

Diákok száma: 670
Évfolyamok (5-10.osztályig): 500  tanuló    20  osztályban
Évfolyamok (11-12.osztályig): 170  tanuló    7  osztályban
Tanárok száma: 58 Férfi: 26            Nő:    32

Testületek

Diákönkormányzat: Diákok érdekképviseleti szerve, melyet a diákságból választott tagok alkotnak.
Szülői munkaközösség: Szülők érdekképviselete, melynek tagjait a szülők közül választják.
Közalkalmazotti tanács: A tanári kar választott érdekképviselete.
Iskolatanács: Pedagógiai kérdésekben döntést hozó szerv, melyet az iskolavezetés, a tanári-kollégium és a diáktanács valamint a szülői munkaközösség legfeljebb 14 képviselője alkot.
Iskolaszék: 16 választott tagból áll (4 szülő, 4 diák, 7 tanár és az igazgató), az iskola minőségi fejlesztésén munkálkodik.
Iskolavezetés:   Birkner igazgató úr, Aepler ig. helyettes asszony, valamint három további koordinátor (oktatási és igazgatási feladatokkal) , valamint 2 titkárnő.

Tantárgyak

A főtantárgyak (emelt óraszám) mellett, amelyek német nyelv és irodalom, angol, egy további idegen nyelv (francia vagy latin) és matematika, a következő tantárgyakat tanítjuk (alacsonyabb óraszám): művészet és zene/földrajz, történelem, politika, vallás, erkölcstan/biológia, kémia, fizika, informatika (csak egyes évfolyamokon)/testnevelés.

Idegen nyelvek a Tostedti Gimnáziumban

Az angol nyelvet kötelezően oktatjuk Niedersachsen tartományban már az általános iskola 3. osztályától kezdve, s ez folytatódik a gimnáziumban. 6. osztályban kell a diákoknak egy második kötelező nyelvet választaniuk (francia vagy latin). Jelenleg 10. osztálytól választható még harmadik idegen nyelvként a spanyol vagy a latin. 

Osztályozás

Ahogyan mindenütt Németországban, a mi iskolánkban is 1-től 6-ig történik az osztályozás (1: a legjobb, 6: a legrosszabb) ötödik osztálytól a tizenegyedikig.
A tizenkettedik osztálytól kezdve egy 0-tól 15-ig terjedő pontrendszer lép életbe (0: a leggyengébb, 15: a legjobb értékelés).
Félévenként kapnak a tanulók bizonyítványt, amelyben az éppen az adott osztályban tanított tantárgyakból kapott osztályzatok szerepelnek. 
Ez az osztályzat egyrészt a szóbeli feleletekre, másrészt az írásbeli dolgozatokra kapott jegyből áll. Az összesített osztályzatban legalább 50%-ot kell kitennie a szóbeli résznek.

Alsóbb és középső tagozat (5-10. osztályok)

A gimnáziumba nincs felvételi vizsga. Ehelyett az általános iskola tesz javaslatot a 4. osztály végén a gyermekeknek és szüleiknek, hogy melyik iskolatípust ajánlja a tanulmányok folytatásához (Hauptschule, Realschule, Gymnasium). 
Sok szülő megfogadja a tanácsot, de ez nem kötelező. Ötödiktől tizedikig fennáll a bukás lehetősége, ilyenkor vagy évet kell ismételni, vagy adott esetben elhagyni az iskolát. 
Amennyiben a tanulók a középiskola 10. osztálya után eredményes záróvizsgát tesznek, folytathatják tanulmányaikat a gimnázium felsőbb osztályaiban vagy szakmát tanulhatnak egy cégnél.

Felsőbb tagozat 11-13. osztályig

A 10. osztály az azt követő kétéves érettségi-felkészülést szolgálja. 11. osztálytól ugyanis a tanulóknak el kell dönteniük, milyen területtel kívánnak tanulmányaik során kiemelten foglalkozni.
1. A fakultáció: nyelvi, irodalmi, művészeti fakultáció
2. B fakultáció: társadalomtudományi fakultáció
3. C fakultáció: matematika- természettudományi- műszaki fakultáció.
Ez a választás azt jelenti, hogy a kötelező alaptárgyakon kívül, mint a német, matek, politika, sport stb., egyes tárgyakkal intenzívebben kell foglalkozni ( pl.:történelem és földrajz a B fakultációnál).
A gimnázium felsőbb tagozata központi érettségivel zárul. Az írásbeli feladatsort különböző tantárgyakból a Kulturális Minisztérium központilag állítja össze. Ezt az érettségizőknek minden Niedersachsen-i gimnáziumban azonos időpontban kell megoldaniuk. Ezzel az érettségi bizonyítvánnyal lehetőséget szereznek a diákok felsőfokú tanulmányok folytatására, így Németország különböző egyetemein általában nem kell felvételi vizsgát tenniük.

(Technikai) létesítmények

  • Az iskola könyvtára 160 m2 területen mintegy 16.000 kötetet számlál, valamint különböző folyóiratokkal rendelkezik.
  • A három, egyenként mintegy 33 tanulónak helyet biztosító számítógépes terem mellett az iskolában  további számítógépek állnak a tanulók rendelkezésére iskolai feladataik elvégzéséhez (összesen csaknem 160).
  • A főépületben iskolai büfé és menza, a felsőbb tagozat épületében pedig két automata gondoskodik a diákság ellátásáról.
  • A művészet, ének-zene, földrajz, biológia, kémia, fizika tantárgyak oktatása szaktantermekben történik. 

Az oldalért felelős: Dr. Junker
A fordítást az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium tanulói végezték